3 april 2011

Veel mensen met depressieve gevoelens zijn bitter over wat het leven hen heeft gebracht. In een door Twentse psychologen ontwikkelde cursus leren zij om ook over positieve gebeurtenissen in hun leven te schrijven. Het onderzoek maakt deel uit van een promotieonderzoek over de effecten van autobiografisch schrijven. Uit dit onderzoek onder ruim tweehonderd deelnemers blijkt dat bij meer dan de helft de depressieve klachten na afloop van de cursus waren verdwenen. Ook negen maanden later waren zij nog klachtenvrij. Omdat van een groep cliënten die de cursus niet had gevolgd, in dezelfde periode maar een kwart herstelde, concludeert Bohlmeijer dat de cursus Op verhaal komen een effectief preventief middel is voor mensen met mild depressieve klachten. Lees meer op psy.nl.