29 april 2012

Veertien jongeren met een ernstige psychische stoornis zijn uitgebreid geïnterviewd. Hun verhalen zijn gebundeld in Goed bezig! De jongeren vertellen openhartig over hun ervaringen met psychiatrie, hulpverlening, opleiding en werk. Ze laten zien dat ze goed bezig zijn: ze zijn gemotiveerd om een opleiding te volgen en/of te werken. Vanwege hun arbeidsbeperkingen gaat dit met vallen en opstaan, maar ze zetten door. Het zijn jongeren om een voorbeeld aan te nemen. Doel van het de makers (Landelijk Platform GGz) is professionals in de GGZ op te roepen vroegtijdig in de behandeling aandacht voor opleiding en werk centraal te stellen. Het boek is gratis te downloaden via platformggz en via fondspsychischegezondheid te bestellen voor 10 euro.