12 september 2017

Martin Los is vader en priester. In een interview in Trouw (13 september 2017) vertelt hij over het schrijven van zijn boek 'Rouw op je dak'. Hij vindt 'dat de omgang met gestorvenen een nieuwe cultuur zou moeten worden. Die cultuur hebben we in de katholieke kerk ooit gehad maar is getheologiseerd. Ik denk dat er nog veel te ontdekken valt. Rouwen is je verzoenen met het onverzoenlijke. Dat probeer ik met vallen en opstaan'. De interviewer noemt het een ontroerend boek over een dochter met pit en een vader die rouwt.