7 december 2014

Nicole Hoeymans, 24 jaar oud en ervaringsdeskundige in de GGZ, heeft een doeboek geschreven om positiviteit te brengen bij anderen. De ondertitel van het boek is: vergroot je zelfvertrouwen, ontdek wie je bent en leer jezelf accepteren. Ze wil mensen laten beleven dat ze uniek zijn en dat ze het verdienen om goed voor zich zelf te zorgen. Het is een prachtig boek! Tip aan schoolmaatschappelijk werkers, jeugdhulpverleners en hulpverleners: breng dit boek onder de aandacht bij jullie jongeren en jong volwassenen en werk eventueel samen het boek door.