21 november 2012

‘Impact van suïcide op GGz-medewerkers’ opent met een 21-tal interviews met personen uit verschillende disciplines binnen de GGz die beroepshalve te maken hebben (gekregen) met gevallen van suïcide. Zij vertellen open en eerlijk over de opgedane ervaringen en over de impact die de gebeurtenissen hadden en hebben op hun dagelijks leven, zowel binnen als buiten de werksfeer. 

De uitgave vervolgt met een aantal beschouwingen over zaken als rouwverwerking, trauma en impact en over de opvang en begeleiding van personen die beroepsmatig met suïcide te maken krijgen. In een afsluitend hoofdstuk komt de auteur met conclusies en aanbevelingen, met daarbij speciale aandacht voor het door hem zelf ontwikkelde KKC-model, dat moet voorkomen dat een confrontatie met de suïcide van een patiënt aanleiding geeft tot psychische klachten. Met een voorwoord van mevrouw dr. Borst-Eilers, oud-minister van VWS (1994-2002), en van de heer prof. dr. Kerkhof, hoogleraar klinische psychologie, psychopathologie en suïcidepreventie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zie op deze site het thema professionals.

   Een stichting die zich bezig houdt om suïcide te voorkomen bij mensen is de stichting 113online (voor jongeren en volwassenen). Deze stichting biedt een luisterend oor, hulp en    zelfhulpcursussen voor mensen die denken aan zelfmoord, nabestaanden of professionals. Zie hun site voor informatie, hun telefoonnummer en chatmogelijkheden 113online