29 november 2017

De beroemde psychiater Irvin D. Yalom kijkt met het boek 'Dicht bij het einde, terug naar het begin' terug op zijn (professionele) leven. Een interessant boek, zeker voor professionals. Hij houdt een pleidooi voor het kennen van jezelf: 'Je eigen "zelf" is je belangrijkste instrument. Leer er zoveel over als je kunt. Laat je begrip en je empathie voor je patiënten niet verstoren door je eigen blinde vlekken' (p. 67). Ook gaat hij in op het verschil dat er kan zijn tussen je identiteit en je professionele identiteit. Hier schrijft hij over zijn zelfvertrouwen dat hoorde bij zijn professionele identiteit maar niet bij zijn identiteit: 'Dat zelfvertrouwen past niet echt bij mijn innerljke zelfbeeld, dat sterk samenhangt met de zorgelijke, zenuwachtige, twijfelende tiener en twintiger die ik vroeger was, maar als het om psychotherapie ging, en dan met name groepstherapie, vond ik het helemaal niet griezelig meer om risico's te nemen en fouten toe te geven.' (p. 142). 

 Leesvoer dus voor social workers, psychologen en psychiaters (in opleiding).