3 april 2014

Stichting Achter de Regenboog Regio West organiseert op zaterdag 22 november en zondag 23 november 2014 een kinderweekend. Het weekend is bedoeld voor kinderen van 6 - 18 jaar die een dierbare hebben verloren vanwege de dood. Het weekend staat dit jaar open voor kinderen uit de provincies Noord en Zuid Holland, Utrecht en Zuidelijk Flevoland. Op zondag kunnen ouders gebruik maken van een seperaat programma. Meer informatie via stichtingderegenboog