30 december 2011

Welke effecten heeft het op ouderen als zij hun eigen levensverhaal schrijven? Thijs Tromp heeft hier zijn promotie onderzoek aan gewijd. Hij voert een pleidooi om life review in te zetten als middel in de zorg. Dat idee kan ik alleen maar toejuichen, ik ga zeker het boek lezen. Het boek bevat een beschrijving van de opkomst en verspreiding van life review en een doordenking van de relatie tussen ouderdom, zingeving en het levensverhaal. Een theoretisch model van de verhalende constructie van zin biedt het kader voor de analyse van 129 levensverhalen. Het boek sluit af met een theologische duiding en concrete aanbevelingen om life review op een adequate manier in te zetten in de zorg voor ouderen. Meer informatie over het boek op deze site onder het thema 'narratief werken'.