27 december 2012

Op 26 januari vindt er een werkdag plaats voor schrijfdocenten en andere begeleiders rondom de methode ‘Samen op verhaal’. Er worden ervaringen uitgewisseld over het begeleiden van groepen kwetsbare personen (kwetsbaar is in wezen iedereen maar door een beperking, ziekte of verlies kan het leven extra zwaar worden). De dag vindt plaats in Utrecht o.l.v. Bianca van Basten en Zayneb Hesselink (beiden GGZ ervaringsdeskundigen). Wil je meer weten, neem dan contact met hen via Zayneb Hesselink (n_z_taoumi@ziggo.nl).