8 juli 2014

Het Tijdschrift voor Kindermishandeling en Huiselijk geweld is online te lezen. Het gaat in op de kindcheck. De kindcheck is onderdeel van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De kindcheck is toegevoegd om meer zicht te krijgen op de situatie waarin kinderen opgroeien. Ook als je kinderen niet behandelt moet je als hulpverlener zicht hebben of een kind van je client zich veilig voelt, veilig is en veilig opgroeit. Je kan meer lezen over de kindcheck hier en je kan ook het verhaal van Kees lezen die vertelt over zijn thuissituatie waarbij zijn vader last had van schizofrenie. Ook is het verhaal van Sammy te lezen die opgroeide met een vader die alcohol verslaafd was. Verhalen Kees en Sammy. 

Lees meer over Sammy via ons eigen Vervolgboek Tien Jaar Later waarin Sammy zijn verhaal vertelt in 2004 en zijn verhaal in 2014.