9 oktober 2011

De Amerikaanse onderzoeker Gary Lewandowski liet proefpersonen die in de voorgaande drie maanden een gebroken hart hadden, drie dagen achtereen een kwartier tot een half uur schrijven over de positieve aspecten van de verbroken relatie. Andere proefpersonen schreven over de negatieve gevolgen ervan, of over een neutraal onderwerp. De eerste groep ervoer meer positieve emoties (zoals opluchting, zelfvertrouwen, optimisme, dankbaarheid en wijsheid) dan de twee andere groepen. Zet dus op papier hoe fijn het is om het huis weer voor jezelf te hebben, en hoe spannend het is om nieuwe mensen te leren kennen (Promoting positive emotions following relationship dissolution through writing, The Journal of Positive Psychology, januari 2009, in: Psychologie Magazine, mei 2011).