boek
(2012)
Van Gorcum

Impact van suïcide op GGZ medewerkers

Thema: .......lees hier meer over PROFESSIONALS......
Doelgroep: Volwassenen
Onderwerpen: .......lees hier meer over PROFESSIONALS......, doodswens, psychiatrische instelling, werk
Soort verhaal: Ervaringsverhaal, 21 portretten van GGZ medewerkers
Extra: Naast de 21 portretten zijn er beschouwingen over zaken als rouwverwerking, trauma en impact en over de opvang en begeleiding van personen die beroepsmatig met suïcide maken krijgen. Tot slot komt de auteur met conclusies en aanbevelingen, met daarbij speciale aandacht voor het door hem zelf ontwikkelde KKC-model, dat moet voorkomen dat een confrontatie met de suïcide van een patiënt aanleiding geeft tot psychische klachten. Met een voorwoord van mevr. dr. Borst (oud minister) en de heer prof. dr. Kerkhof, hoogleraar klinische psychologie, psychopathologie en suïcidepreventie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.