Bij het samenstellen van deze website, eigendom van M.M.J. Engelbertink is zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan. Er wordt naar gestreefd de informatie up-to-date te houden. Desondanks kan niet worden uitgesloten dat sommige informatie verouderd of niet geheel juist meer is. De verantwoordelijkheid om de geboden informatie of adviezen op hun juistheid te checken, ligt bij de gebruiker. M.M.J. Engelbertink aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de informatie en/of het opvolgen van de adviezen die op deze site gegeven wordt.

Via deze site wordt toegang geboden tot websites en informatiebronnen van derden. M.M.J. Engelbertink is niet verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie. 

De website is gebouwd door Hendrik van der Linde (SmashBits)

Copyright

Deze site is eigendom van M.M.J. Engelbertink (2010).

De informatie van deze website kan vrijelijk gebruikt worden voor persoonlijke doeleinden of ter informatie en ondersteuning bij de behandeling van patiënten/cliënten. Indien u teksten wilt overnemen voor andere doeleinden dient u de bron te noemen.
Als u onjuistheden aantreft op deze site, verzoeken wij u met de maker contact op te nemen.

Gebruikte literatuur

Banning,  H. (2005). Narratieve begeleidingskunde, hoe het gebroken verhaal professioneel te waarderen. Amsterdam: Nelissen.

Beek, F. van & Schuurman, M. (2007). Werken met levensverhalen en levensboeken, praktische handleiding voor hulpverleners. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Bohlmeijer, E., Westerhof G. & Korte J. (2010). Narratieve psychologie. Via http://www.utwente.nl/gw/pcgr/psychologievandelevenskunst/onderzoek/narratievepsy.doc/ geraadpleegd op 20 oktober 2010.

Bohlmeijer, E. (2007). De verhalen die wij leven, narratieve psychologie als methode. Amsterdam: Boom.

Bohlmeijer, E. (2006). De betekenis van levensverhalen, theoretische beschouwingen en toepassingen in onderzoek en praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Boksebeld, B. (2010). Verslag van het congres 'psychologie van de levenskunst'. Enschede: Academie Mens en Maatschappij Saxion.

Gagne, C. (2004). Rehabilitatie: een weg tot herstel. Voordracht studiedag ‘Rehabilitatie en herstel’. Groningen: Lectoraat Rehabilitatie Hanzehogeschool, 14 juli 2004.

Haas-Berger (1998). Via www.depenalslotgenoot.nl geraadpleegd op 4 januari 2009

Korevaar, L. & Dröes, J. (2008). Handboek Rehabilitatie voor zorg en welzijn. Bussum: Coutinho.

Wijering, F. (2010). Mailwisseling met M. Engelbertink over de houding van de professional, oktober 2010. Enschede: Academie Mens en Maatschappij.

Stichting Kleurrijk verleden (2010). Reminiscentie. Via www.kleurrijkverleden.nl geraadpleegd op 26 oktober 2010.