De beheerder van deze site: Monique Engelbertink zie linkedin of volg me op twitter @boekenwebsite.

Samen met Rianca den Ouden en Irene Engelbertink heb ik in 2004 het boek ‘Het blijven toch je ouders, ervaringsverhalen van kinderen van verslaafde ouders’ geschreven. Door het maken van dat boek heb ik ervaren hoe zinvol het voor jongeren en voor professionals is om jongeren echt zelf aan het woord te laten zonder gespreksrichtlijnen die worden voorgeschreven door derden. Het gaf de jongeren rust en kracht om hun eigen verhaal vorm te geven. Tevens gaf het hen en mij inzicht om op het verhaal terug te kunnen kijken. In 2014 hebben we de jongeren wederom opgezocht. Het leverde de publicatie 'Het blijven toch je ouders, tien jaar later' op. Op deze website is het gehele boek gratis te lezen.

Vanuit het lectoraat GGZ, Saxion heb ik het boek Veerkracht geschreven met daarin zes herstelverhalen van mensen met een psychische aandoening (mede-auteurs Peter Goossens, Resi Oberauer, Maryke Tieleman en Inke Schaap). Het herstel wordt in kaart gebracht via het perspectief van de persoon zelf, zijn naaste en zijn professional. Dankzij deze werkwijze om drie mensen hun verhaal te laten vertellen ervaar ik en de geïnterviewden hoe zinvol het is om op bepaalde momenten terug te kijken en met elkaar stil te staan welke geschiedenis je met elkaar deelt en hoe ieder dat beleefd heeft. Op die manier kun je ook makkelijker een streep zetten onder het verleden en/of trots zijn hoe je het samen gerooid hebt met elkaar. Vervolgens kun je stappen nemen voor de toekomst waarbij je rekening kan houden met elkaars perspectief op het verleden. 

Ik ben als docent werkzaam bij Saxion, Academie Mens en Maatschappij (AMM), Enschede en richt me o.a. op dialooggestuurde gespreksmethoden (motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht werken), verslavingszorg, autobiografisch schrijven en (kwalitatieve) onderzoekstechnieken zie site AMM. 

Als zelfstandig ondernemer verzorg ik schrijfcursussen voor diverse doelgroepen. Zie de cursus 'Kom op verhaal' die ik ontwikkeld en uitgevoerd heb voor broers en zussen van mensen met een psychotische kwetsbaarheid Ypsilon familievereniging