Thema: dementie

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Dementie komt ook nogal eens voor bij de ziekte van Parkinson. Er zijn ook prefrontale-cortexvormen van dementie die vroeger allemaal de ziekte van Pick werden genoemd. Deze vormen van dementie beginnen meestal niet met geheugenstoornissen maar met gedragsstoornissen. Alcoholmisbruik kan leiden tot de ziekte van Korsakoff, een dementie waarbij de gaten in het geheugen opgevuld worden met verzonnen verhalen waarin de patiënt zelf rotsvast gelooft. Een zeldzame vorm van dementie is de ziekte van Creutzfeldt-Jakob dat een erfelijke oorzaak kan hebben net als de ziekte van Huntington. Deze laatste ziekte openbaart zich middels typische bewegingsstoornissen (Swaab, pag. 396-399, 2010).

boek

Hou me maar vast, mijn moeder, Alzheimer en ik

Doelgroep: VolwassenenOuderen
Onderwerpen: (jonge) mantelzorgers, alzheimer, dementie, gezin, levensfasen, liefde, relatie
Soort verhaal: Levensverhaal, portret van moeder en kind
boek
Hugo Borst (2015)

Ma

Doelgroep: Volwassenen
Onderwerpen: dementie, levensboeken, levensfasen, liefde, ouderen, relatie
Soort verhaal: Ervaringsverhaal, levensportret van moeder van de auteur
boek

Zolang niet alles is verteld

Doelgroep: VolwassenenOuderen
Onderwerpen: dementie, eenzaamheid, gezin, liefde, medisch allerlei, ouderen
Soort verhaal: Ervaringsverhaal, dochter vertelt over haar vaders leven
boek

De liefde niet vergeten

Doelgroep: VolwassenenOuderen
Onderwerpen: (jonge) mantelzorgers, alzheimer, dementie, liefde, ouderen, relatie
Soort verhaal: Ervaringsverhaal, ervaringen van partners van dementerende mensen
Extra: Voorwoord door Maria van der Hoeven, voorzitter van Alzheimer Nederland. Judith Keessen maakte de foto’s bij de verhalen (www.judithkeessen.nl).
boek

Gestameld liedboek, moedergetijden

Doelgroep: VolwassenenOuderen
Onderwerpen: alzheimer, dementie, gezin, levensfasen, liefde, relatie, rouwverwerking
Soort verhaal: Levensverhaal, 1 portret (zoon over moeder)
boek

Onze laatste jaren van vreugde en verdriet: Mindful omgaan met Alzheimer

Doelgroep: Ouderen
Onderwerpen: alzheimer, dementie, eenzaamheid, liefde, mindfulness, ouderen, relatie, stress
Soort verhaal: Ervaringsverhaal, 1 portret (vrouw over haar man)
Extra: Aan het eind van elk hoofdstuk geeft de auteur een aantal spirituele overwegingen, praktische tips en meditatie-oefeningen voor partner, kind of vriend van dementerende.
boek

Heldere eenvoud van dementie. Een gids voor de hele familie

Doelgroep: Volwassenen
Onderwerpen: dementie
Soort verhaal: Ervaringsverhaal, diverse kleine portretten
Extra: Veel voorlichting en tips.
boek

In de wachtkamer van de dood, over leven en sterven in een verpleeghuis

Doelgroep: Volwassenen
Onderwerpen: alzheimer, dementie, professionals
Soort verhaal: Ervaringsverhaal, observatie in een verpleeghuis
boek
Nancy Levy (2010)

Weduwe met echtgenoot, ik ben al vier jaar weduwe, alleen mijn man weet het nog niet

Doelgroep: Volwassenen
Onderwerpen: alzheimer, burn-out, dementie, relatie
Soort verhaal: Ervaringsverhaal, 1 portret (vrouw over haar man)
boek

Dementie. Verhalen en goede raad

Doelgroep: Volwassenen
Onderwerpen: dementie
Soort verhaal: Ervaringsverhaal, diverse portretten
Extra: De auteur werkt als psycholoog in Zorgcentrum Oranjehaeve te Breda. Voor dit boek baseerde hij zich op zijn eigen werkervaring en die van zijn collega's. Maar hij kon ook putten uit zijn persoonlijke ervaringen met zijn groot- en schoonmoeder. Met een per hoofdstuk ingedeelde literatuurlijst en internetadressen. In elk hoofdstuk een portret en praktische tips.
boek

Alzheimer, voltooid vergeten tijd

Doelgroep: Volwassenen
Onderwerpen: alzheimer, dementie
Soort verhaal: Ervaringsverhaal, 1 portret (man over zijn vrouw)
Extra: Achteraan volgen nuttige adressen (in Vlaanderen) en een korte literatuuropgave.
boek

Altijd opnieuw afscheid nemen, houvast bij dementie en mantelzorg

Doelgroep: Volwassenen
Onderwerpen: (jonge) mantelzorgers, dementie
Soort verhaal: Ervaringsverhaal, 12 portretten (partners en kinderen van...)
Extra: Enkele zwart-witfoto's. Na de verhalen volgt een kort hoofdstukje met algemene informatie over dementie. Achteraan volgen verwijzingen naar een aantal boeken en adressen, en een verklarende woordenlijst.
boek

Ik heb Alzheimer, het verhaal van mijn vader

Doelgroep: Volwassenen
Onderwerpen: alzheimer, dementie, gezin
Soort verhaal: Ervaringsverhaal, 1 portret (dochter over haar vader)
Extra: Tot slot van het boek is er een 'eislijst' van Van Neer, waarin hij aangeeft wat er voor dementerenden in Nederland gerealiseerd zou moeten worden. Met zwart-witfoto's en drie bijlagen. Dit boek is een herdruk. In maart 2007 overleed René van Neer. Stella Braam schreef daarover een nieuw hoofdstuk.
boek

Stemmen van de ziel, vergeten waarheid van dementie

Doelgroep: Volwassenen
Onderwerpen: dementie, gezin, jeugdtrauma, relatie
Soort verhaal: Ervaringsverhaal, 1 portret (zoon over moeder)
Extra: Nawoord van de auteur. Proloog en epiloog zijn oude mystieke verzen die zijn ontleend aan de Nag Hammadi-geschriften (waarvan ook het Thomasevangelie deel uitmaakt).
boek

Terug die tijd, een herinnering aan dementie

Doelgroep: Volwassenen
Onderwerpen: dementie
Soort verhaal: Ervaringsverhaal, 1 portret (dochter over haar moeder) dichtbundel
boek

Dementie. Een boek voor partners

Doelgroep: Volwassenen
Onderwerpen: dementie, gezin, relatie
Soort verhaal: Ervaringsverhaal, 3 mannelijke partners en 3 vrouwelijke partners over hun dementerende partner
Extra: Met een korte literatuurlijst en een lijst met adressen van Belgische organisaties, die met dementie te maken hebben.
boek

Alzheimer café. Vragen, antwoorden, gevoelens en ervaringen van mensen die te maken hebben met dementie

Doelgroep: Volwassenen
Onderwerpen: alzheimer, dementie
Soort verhaal: Ervaringsverhaal, diverse portretten
Extra: Serie interviews van de auteur met prof. dr. Jan Bastiaans (psychiater, psychoanalyticus en psychotherapeut en die zelf leed aan dementie). Met informatie voor het opzetten van een Alzheimer café.
boek

Het vergeten, een portret over de ziekte van Alzheimer

Doelgroep: Volwassenen
Onderwerpen: alzheimer, dementie
Soort verhaal: Ervaringsverhaal, diverse portretten
boek

Als ouders kinderen worden en toch je ouders blijven, de dubbele boodschap die dementie brengt

Doelgroep: Volwassenen
Onderwerpen: alzheimer, dementie
Soort verhaal: Ervaringsverhaal, 1 portret
Extra: De drie stadia van de ziekte, de bijbehorende uitval van hersenfuncties, het behouden blijven van de persoonlijkheid en de wil om te leven wordt rondom een persoon beschreven. Met informatie over Alzheimer Nederland.