Thema: (jonge) mantelzorgers

Onder jonge mantelzorgers kan men jongeren verstaan die zorg dragen voor hun lichamelijk zieke ouder (s), hun psychisch zieke ouder(s) of hun verslaafde ouder(s). Op de volgende sites meer informatie over mantelzorgers en/of jonge mantelzorgers:

  • steunpuntinformelezorgtwente. Op deze site zijn ervaringsverhalen te lezen van jonge mantelzorgers.
  • stichtingkinderbelang. Op deze site is meer te lezen over de Stichting Kinderbelang die als doel heeft om erop toe te zien dat de rechten van het kind in Nederland worden nageleefd en zich wil inzetten voor kinderen wiens rechten geschonden zijn of worden. De stichting zet zich ondermeer in via voorlichtingen aan informele steungevers (mensen die rondom het kind staan).
  • Kijk op deze site onder het thema verslaving voor het boek Het blijven toch je ouders, ervaringsverhalen van kinderen van verslaafde ouders.
boek

Het vergezicht van de mantelzorger

Doelgroep: Volwassenen
Onderwerpen: (jonge) mantelzorgers, eenzaamheid, gezin, levensfasen, liefde, maatschappij kritisch, onderzoek, professionals, relatie, veerkracht
Soort verhaal: Ervaringsverhaal, zes portretten van mantelzorgers
boek

Mantelzorg, de kunst van het zorgen en loslaten

Doelgroep: Volwassenen
Onderwerpen: (jonge) mantelzorgers, psychische aandoeningen allerlei
Soort verhaal: Ervaringsverhaal, diverse korte ervaringen
Extra: Met een voorwoord van Gerda Wessels (ervaringsdeskundige mantelzorger GGZ) en een inleiding van een van de mantelzorgers die mee heeft gedaan aan het traject voor mantelzorgers GGZ. Het boekje is te bestellen via g.wessels@siztwente.nl (Stichting Informele Zorg Twente) of 0546-491507.
boek
Elzie (2010)

Mijn moeder is psychiatrisch, impressies van een dochter

Doelgroep: Volwassenen
Onderwerpen: (jonge) mantelzorgers, gezin, psychiatrische instelling
Soort verhaal: Ervaringsverhaal, 1 portret (bundeling van columns)

De Elzie-bundel is een uitgave van Stichting Labyrint-in Perspectief. Deze stichting heeft als doel: te bevorderen dat de situatie van familieleden en andere directbetrokkenen van psychiatrische patiënten leefbaar is, zowel individueel als sociaal en maatschappelijk. Het boek is te bestellen via hun site.

boek

Portretten van mantelzorgers

Doelgroep: Volwassenen
Onderwerpen: (jonge) mantelzorgers, medisch allerlei, psychische aandoeningen allerlei
Soort verhaal: Ervaringsverhaal, diverse ervaringen uit groepsgesprekken
boek

Leven met een psychisch zieke ouder

Doelgroep: VolwassenenJongeren
Onderwerpen: (jonge) mantelzorgers, echtscheiding, eenzaamheid, geloof, gezin, jeugd, levensfasen, liefde, professionals, psychische aandoeningen allerlei, relatie, veerkracht, vriendschap
Soort verhaal: Ervaringsverhaal, 15 portretten
Extra: Het boek bestaat uit drie delen. Deel I: praktijk met 15 ervaringsverhalen. Deel II: Wetenschap. Deel III: tips van lotgenoten voor lotgenoten, tips voor ouders, tips voor familieleden en andere beschermers, een enquête en literatuur, voorlichtingsmateriaal en relevante adressen. De auteur komt uit een gezin met een psychisch zieke ouder.
boek

Altijd de sterkste thuis, opgroeien met een zieke ouder

Doelgroep: Volwassenen
Onderwerpen: (jonge) mantelzorgers, eenzaamheid, gezin, jeugd, levensfasen, liefde, medisch allerlei, MS, psychische aandoeningen allerlei, relatie, stress, veerkracht, vriendschap
Soort verhaal: Ervaringsverhaal, 1 portret aangevuld met andere ervaringen
boek

Dat doe je gewoon...zeventien portretten van mantelzorgers

Doelgroep: Volwassenen
Onderwerpen: (jonge) mantelzorgers, medisch allerlei, ouderen, psychische aandoeningen allerlei, verstandelijke beperking
Soort verhaal: Ervaringsverhaal, 17 portretten