Thema: .......lees hier meer over NAASTEN VAN......

Onder naasten van.... worden naasten van mensen met een psychische of medische aandoening gezien. Ze dragen fysieke of mentale zorg voor hun lichamelijk zieke naaste, hun psychisch zieke naaste of hun verslaafde naaste. Kijk op de volgende sites voor meer informatie over naasten, mantelzorgers en/of jonge mantelzorgers:

  • naasten in kracht. Deze site is er voor mensen van naasten met een psychische kwetsbaarheid (partners, ouders, broers/zussen, kinderen van....). De site geeft tips, informatie en steun aan naasten. Er zijn vele ervaringsverhalen te lezen op deze site. Als schrijfdocent ben ik verbonden aan Naasten in kracht. Lees hier hoe ik je ondersteuning kan bieden bij het schrijven van je verhaal > schrijfhulp.
  • steunpuntinformelezorgtwente. Op deze site zijn ervaringsverhalen te lezen van jonge mantelzorgers.
  • stichtingkinderbelang. Op deze site is meer te lezen over de Stichting Kinderbelang die als doel heeft om erop toe te zien dat de rechten van het kind in Nederland worden nageleefd en zich wil inzetten voor kinderen wiens rechten geschonden zijn of worden. De stichting zet zich ondermeer in via voorlichtingen aan informele steungevers (mensen die rondom het kind staan).
  • Lees op deze site het Vervolgboek: 10 jaar later. In dit vervolgboek heb ik samen met mijn medeauteurs Rianca en Irene de ervaringsverhalen van jongeren van verslaafde ouders opgetekend.  
boek
(2014)

Het vergezicht van de mantelzorger

Doelgroep: Volwassenen
Onderwerpen: .......lees hier meer over NAASTEN VAN...... , .......lees hier meer over PROFESSIONALS......, eenzaamheid, liefde, maatschappij kritisch, onderzoek, relatie, veerkracht
Soort verhaal: Ervaringsverhaal, zes portretten van mantelzorgers
boek
(2010)

Mantelzorg, de kunst van het zorgen en loslaten

Doelgroep: Volwassenen
Onderwerpen: .......lees hier meer over NAASTEN VAN......
Soort verhaal: Ervaringsverhaal, diverse korte ervaringen
Extra: Met een voorwoord van Gerda Wessels (ervaringsdeskundige mantelzorger GGZ) en een inleiding van een van de mantelzorgers die mee heeft gedaan aan het traject voor mantelzorgers GGZ. Het boekje is te bestellen via g.wessels@siztwente.nl (Stichting Informele Zorg Twente) of 0546-491507.
boek
(2010)

Mijn moeder is psychiatrisch, impressies van een dochter

Doelgroep: Volwassenen
Onderwerpen: .......lees hier meer over NAASTEN VAN...... , psychiatrische instelling
Soort verhaal: Ervaringsverhaal, 1 portret (bundeling van columns)

De Elzie-bundel is een uitgave van Stichting Labyrint-in Perspectief. Deze stichting heeft als doel: te bevorderen dat de situatie van familieleden en andere directbetrokkenen van psychiatrische patiënten leefbaar is, zowel individueel als sociaal en maatschappelijk. Het boek is te bestellen via hun site.

boek
(2008)

Portretten van mantelzorgers

Doelgroep: Volwassenen
Onderwerpen: .......lees hier meer over NAASTEN VAN...... , medisch allerlei
Soort verhaal: Ervaringsverhaal, diverse ervaringen uit groepsgesprekken
boek
(2006)

Leven met een psychisch zieke ouder

Doelgroep: VolwassenenJongeren
Onderwerpen: .......lees hier meer over NAASTEN VAN...... , .......lees hier meer over PROFESSIONALS......, eenzaamheid, jeugd, liefde, relatie, veerkracht, vriendschap
Soort verhaal: Ervaringsverhaal, 15 portretten
Extra: Het boek bestaat uit drie delen. Deel I: praktijk met 15 ervaringsverhalen. Deel II: Wetenschap. Deel III: tips van lotgenoten voor lotgenoten, tips voor ouders, tips voor familieleden en andere beschermers, een enquête en literatuur, voorlichtingsmateriaal en relevante adressen. De auteur komt uit een gezin met een psychisch zieke ouder.
boek

Altijd de sterkste thuis, opgroeien met een zieke ouder

Doelgroep: VolwassenenJongeren
Onderwerpen: jeugd
Soort verhaal: Ervaringsverhaal, 1 portret aangevuld met andere ervaringen
boek
(2002)

Dat doe je gewoon...zeventien portretten van mantelzorgers

Doelgroep: Volwassenen
Onderwerpen: .......lees hier meer over NAASTEN VAN...... , medisch allerlei, verstandelijke beperking
Soort verhaal: Ervaringsverhaal, 17 portretten